" . "" . "" . "" ."" // . "" . "" . "" . "" . "" . "" . "" . "" . "" . "" . ""; $addr = " ".getenv("HTTP_HOST"); // verander subdomain.domain.nl in jou situatie if (strpos($addr,"partyfreaks.net") > 0) // als de subdomain een overeenkomst heeft moet hij naar de map gaan onderaan gedefineerd $goto = "http://partyfreaks.net/SecondEditionV43/"; elseif (strpos($addr,"party-place.be") > 0) $goto = "/SecondEditionV43/utility/theme/theme_id/2/"; elseif (strpos($addr,"partyfreaks.joparty.net") >0) $goto = "/SecondEditionV43/utility/theme/theme_id/35/"; elseif (strpos($addr,"party-freaks.net") >0) $goto = "/SecondEditionV43/utility/theme/theme_id/4/"; else $goto = "main.php"; header("Location: $goto"); define("_BBC_PAGE_NAME", "www.partyfreaks.net"); define("_BBCLONE_DIR", "party2/stats/"); define("COUNTER", _BBCLONE_DIR."mark_page.php"); if (is_readable(COUNTER)) include_once(COUNTER); ?>